სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

1. ანტენატალური მეთვალყურეობა

ანტენატალური მეთვალყურეობის თანამედროვე მოდელს საფუძველი ჩაეყარა მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ამ დროიდან ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში. დღევანდელ დღემდე ანტენატალური ვიზიტების კომპონენტები და შინაარსი არ იყო მეცნიერულად დასაბუთებული. 1972 წელს არჩი კოჰრანი წერდა: “სამწუხაროდ, ანტენატალური მეთვალყურეობა არ მოიცავს კრიტიკულ შეფასებას, თუ რომელი სკრინინგული პროცედურებია დასაბუთებული.” წაიკითხეთ დაწვრილებით

2. ორსულთა აყვანა აღრიცხვაზე

2005 წელს საქართველოში ჩატარებული მიმოხილვის მონაცემებით 4 და მეტი ვიზიტი შეასრულა ორსულთა 75%-მა. 4 ან მეტი ვიზიტის შესრულება უფრო ხშირად მოხდა თბილისში (90%) და იმერეთში (83%), სხვა რეგიონებთან შედარებით. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში (56% და 59% შესაბამისად). წაიკითხეთ დაწვრილებით

3. ვინ უნდა უზრუნველყოს მეთვალყურეობა

სისტემატურმა მიმოხილვამ შეაფასა ანტენატალური მეთვალყურეობის ეფექტურობა ბებიაქალისა და ოჯახის ექიმის მიერ გაწეული დახმარების შედარების გზით მეან-გინეკოლოგის მიერ გაწეულ დახმარებასთან. ჯგუფებს შორის არ გამოვლენილა განსხვავება ნაადრევი მშობიარობის, საკეისრო კვეთის, ანემიის, საშარდე გზების ინფექციების, მშობიარობამდელი სისხლდენებისა და პერინატალური სიკვდილიანობის განვითარების სიხშირის თვალსაზრისით. წაიკითხეთ დაწვრილებით

4. ანტენატალური მეთვალყურეობა

ანტენატალური მომზადების კლასები ხშირად გამოიყენება მომავალი მშობლებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად ორსულობის და მშობიარობის შესახებ და აგრეთვე დედობისა და მამობის საკითხებზე. ანტენატალური მეთვალყურეობა ეყრდნობა ფართო საგანმანათლებლო და მხარდამჭერ კონცეფციას, რომელიც ეხმარება მომავალ მშობლებს გააცნობიერონ საკუთარი სოციალური, წაიკითხეთ დაწვრილებით

5. ორსულებისათვის ინფორმაციის მიწოდება

ანტენატალური მეთვალყურეობეის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს ორსულისათვის საკუთარ მეთვალყურეობასთან დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების შესაძლებლობის მიცემა: თუ ვინ უნდა განახორციელოს მისი მეთვალყურეობა, რა სკრინინგული ტესტები უნდა ჩაუტარდეს და სად უნდა დაიგეგმოს მისი მშობიარობა. წაიკითხეთ დაწვრილებით

6. ანტენატალური ვიზიტების სიხშირე

1996 წლიდან საქართველოში სახელმწიფოს მიერ ფინანსირდება 4 ატენატალური ვიზიტი. მიღებული გადაწყვეტილება განპირობებული იყო დედისა და ბავშვის პროგრამების არასაკმარისი დაფინანსებით. შემდგომში გამოქვეყნდა რამოდენიმე რანდომიზირებული კვლევა და სისტემატური მიმოხილვა3, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს წაიკითხეთ დაწვრილებით

7. ანტენატალური ვიზიტების შინაარსი

პირველი ვიზიტი უნდა განხორციელდეს ორსულობის ადრეულ ვადაზე (13 კვირამდე). დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობის გამო შესაძლებელია პირველი ვიზიტის გაყოფა ორ ნაწილად: წაიკითხეთ დაწვრილებით

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4