სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ინფექციონისტი

ეკატერინე დოლმაზაშვილი

 


პერსონალური ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 3 დეკემბერი, 1980წ ეროვნება: ქართველი ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული სქესი: მდედრობითი

სამუშაო გამოცდილება


2007 წლიდან დღემდე
ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ჰეპატოლოგიური კლინიკა “ჰეპა”

2005 წლიდან დღემდე
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი

2005 წ.
მოქალაქეთა ამბულატორიული დახმარების მონიტორინგის ჯგუფის წევრი
საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი

განათლება და კვალიფიკაცია


2007 წ
HIV/AIDS Resistance Training, Royal Free Hospital, London, UK

2006 წ
Abbott/BHIVA/St Stephen's AIDS Trust scholarship training programme at the HIV/GUM Directorate, Chelsea & Westminster Hospital, London ,UK

2005-2008წწ
თსსუ; დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი; ექიმი-ინფექციონისტის კვალიფიკაცია

2004-2006წწ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

1998-2004წწ
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი; ექიმის კვალიფიკაცია

პუბლიკაციები:

. Analysis of Factors of Risk of Spontaneous Abortions with the Purpose of Carrying out Periconceptional Prophylaxis
Dolmazashvili E.; Karseladze R.
Georgian Medical News No 7, 8 [100,101]), July –August, 2003 pp.: 67-70
2. Oral and Dermatologic Complications in HIV/AIDS Infected Patients
Dolmazashvili E
Collection of scientific works, Tbilisi State Medical Institute, 2003; pp.: 34-35
3. Evaluation of Effectiveness of Atopic Dermatitis Treatment by SCORAD
Dolmazashvili E.; Karseladze R.
Collection of scientific works, European Medical Students Association, (EMSA); Tbilisi, 2003; pp.: 21-22
4. AIDS global burden
Dolmazashvili E
Globalization and Georgia; Globalization Research International Institute; Conference theses (II), 2005; pp:92-96
5. Herpes zoster in patients of different age groups
Sharvadze L., Tsertsvadze T., Gochitashvili N., Stvilia K., Dolmazashvili E.
Sakartvelos Samedicino Moambe; January-March 2006; pp:110-116
6. HIV prevalence among high risk behavior group persons with herpes zoster infection
Sharvadze L., Tsertsvadze T., Gochitashvili N., Stvilia K., Dolmazashvili E.
Georgian Medical News No 3 [132]) March, 2006; pp.: 60-64
7. IFN/RBV treatment induced anemia and its correction with epoetin alfa in patients with hepatitis C
Sharvadze L., Tsertsvadze T., Gochitashvili N., Kakabadze T., Dolmazashvili E.
Georgian Medical News No 8 [137]) August, 2006; pp.: 62-65
8. Peculiarities of herpes zoster in immunocompetent and immunocompromised hosts
Sharvadze L., Tsertsvadze T., Gochitashvili N., Bolokadze N., Dolmazashvili E.
Georgian Medical News No 12 [141]) December, 2006; pp.: 50-53
9. “Acute/recent HCV infection. Clinical laboratory variants. Host and viral characteristics”
Tsertsvadze T.N., Sharvadze L.G., Dzigua L K. Dolmazashvili E.R.,Nelson K.
Georgian Medical News No 12 (165) December, 2008; pp.: 43-49
10. Assessment of liver fibrosis and cirrhosis by Transient Elastography among patients with chronic HBV and HCV infection in Georgia
Tsertsvadze T.N., Dolmazashvili E.R., Abutidze A.T., Sharvadze L.G., Karchava M.K.
Georgian Medical News No 12 (165) December, 2008; pp.: 38-43
11. Fibroscan and Fibrotest/Fibromax to assess liver fibrosis/cirrhosis in patients with chronic HBV and HCV infection in Georgia
Dolmazashvili E.R ; Zhamutashvili M.T ; Svanidze M.B; Nizharadze N.G. Abutidze A.T.
Georgian Medical News No 12 (165) December, 2008; pp.: 83-87
12. Dermatological manifestations in HIV/AIDS patients
Sharvadze L.G., Dolmazashvili E.R.,Bolokadze N.T., Rukhadze N.Z., Tsertsvadze T.N.
South Caucasian Dermatology and Venereology News, Issue #1(6), January-December, 2008 (In print)
13. Mucous membrane diseases in HIV/AIDS patients
Bolokadze N.E., Sharvadze L.G., Dolmazashvili E.R., Abutidze A.T., Tsertsvadze T.N.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4