სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ეპიდემიოლოგი [col=220]

ოთარ ჩოკოშვილისპეციალობა
ეპიდემიოლოგი

სამუშაო ადგილი
“ინფექციური პათოლოგიის, შისის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი“

მისამართი:
თბილისი, საქართველო ქუჩა, ყაზბეგი 16 ტელ.: 398018 ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

განათლება :
პრევენციული მედიცინის ფაკულტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 1999-2005
ჯანმოს ტრაინინგ კურსი “აივ/შიდსის მონიტორინგი და შეფასება”. 21-25 მარტი, 2006. კიევი, უკრაინა.
ეროვნული წარმომადგენლების შეხვედრა აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობის საკითხებზე „ევრო აივ“. სანტ მორისი, პარიზი, საფრანგეთი, 16-17 ნოემბერი 2006.

ტრაინინგ კურსი „აივ/შიდსის მეორე გენერაციის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა“ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ. ცენტრი, მარტი 2006
ჯანმოს „აივ/შიდსის ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება“. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ. ცენტრი, 19-21 ივნისი, 2006.
“აივ/შიდსის მონიტორინგი და შეფასება, სამუშაო შეხვედრა” 6-8 ივნისი 2006
“ნკტ სპეციალისტები მომზადება ტუბერკულოზის სკრინინგში” 7 აგვისტო 2006
“ფრინველის გრიპი H5N1 – ეტიოლოგია, პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და შეტყობინება” 13 აპრილი 2006
“ტუბერკულოზი, თანამედროვე მიდგომები” 31 მაისი 2007
“ჩანაცვლებითი თერაპია, ზოგადი პრინციპები” 19 აპრილი 2007
“სამხედრო ექიმების ტრაინინგ პროგრამა” 20 ნოემბერი -7 დეკემბერი 2007
“განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ეპიდემიოლოგია და ზედამხედველობა” , შესავალი, ზოგადი ნაწილი – 11-14 თებერვალი 2008
“განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ეპიდემიოლოგია და ზედამხედველობა” – ზედამხედველობის მონაცემთა ანალიზი და ეპიდემილოგიური აფეთქების კვლევა 7-20 მარტი 2008
“გაღრმავებული ელექტრონული ინტეგრირებული ზედამხედველობის სისტემა“ - (EIDSS) ივლისი 2008
“გამოყენებითი ეპიდემიოლოგიისა და ლაბორატორიული სწავლების სამხრეთ კავკასიის რეგიონული პროგრამის” რეზიდენტი, კოჰორტა N 1, 2009 წლიდან დღემდე.

სამუშაო გამოცდილება :
ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ. ცენტრი. თბილისი. 2005 - ამჟამად

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4