სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ქირურგიული დაავადებები

კურდღლის ტუჩი

ზედა ტუჩის შეუცორცებლობაა და გვხვდება 2500-დან 1 ახალშობილში. ის შესაძლოა იყოს ორმხრივი ან ცალმხრივი. უკანასკნელ შემთხვევაში ხშირია მარცხენამხრივი, ვიდრე მარჯვენა.ზედა ტუჩის ორმხრივი შეუხორცებლობისას ხშირად თან ახლავს ზედა ყბის ყბათაშორისი წანაზარდის (მორჩის) წინ გამოწევა. თვითოეული შემთხვევის ინდივიდუალურითავისებურებების გათვალისწინებით გამოიყენება პლასტიკური ოპერაციის მრავალფეროვანი ვარიანტი.

 

მაკროსტომია

პირი კუთხის შეუხორცებლობა ასევე არსებობს ორმხრივი ან ცალმხრივი. მას თან ახლავს ნერწყვდენა, რადგან პირის კუთხე ბოლომდე არ იხურება. დეფექტის ლიკვიდაციის მიზნით აწარმოებენ პლასტიკური ოპერაციას პირის კუთხის ამოკერვით.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4