სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

სექსუალური დარღვევები[col=220]

ორგაზმის დისოციაცია

ეს დარღვევა დაკავშირებულია ორგაზმის ბიოლოგიური და ფსიქიკური კომპენენტების დეკოორდინაციასთან, რაც იწვევს დრო და დრო ორგაზმის მიღწევის დარღვევას, ან ორგაზმის მიღწევას, რომელიმე ერთი კომპონენტის მონაწილეობით.

ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ხშირად გვხვდება ბიოლოგიურად განპირობებული ორგაზმი, მისი ფსიქიკიკური კომპონენტის თანამონაწილეობის გარეშე. ორგაზმის დისოციაციას შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდეს, მაგრამ უპირატესი ადგილი ფსიქოემოციურ ფაქტორებს უკავიათ (კონფრონტაცია რელიგიურ და მორალურ-ეთიკურ პრინციპებთან, ამბივალენტური დამოკიდებულება სექსუალურ პარტნიორთან, პიროვნული ან ფსიქიური აშლილობები და სხვა მრავალი). 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4