სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ფიზიოთერაპევტი

თამარ ბოკუჩავა

სპეციალობა

ექიმი ფსიქოთერაპევტი

სამუშაო ადგილი

კლინიკა „ნეოგენი"

მისამართი:

თბილისი, მუხიანის დასახლება,
გობრონიძის ქუჩა №27
2 43 00 54;

პროფესიული გამოცდილება:

1995-1999 დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი – ფსიქო-დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თამანშრომელი

1998-200 გაზეთი "მშვიდობა ყოველთა" – ფსიქო-ანალიტიკოსი

1999-2000 ფონდი "Family" – ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
2000-დღემდე ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი - ფსიქოთერაპევტი

2001-2002 ტოქსიკომანიით დაავადებულ ბავშვთა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროექტი - ფსიქოთერაპევტი

2001-2002 ნარკოტიკების მომხმარებელთა რეაბილიტაციის პროექტი – ფსიქო-დიაგნოსტიკა

2003-2004 ფსიქო-სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი "ემპათია" – ფსიქოთერაპევტი ქალთა კოლონიაში, ფსიქოდიაგნოსტიკა ბავშვთა კოლონიაში

2004-2009 აივ/შიდსის პრევენციის განხორციელების პროგრამა, გლობალური ფონდის პორექტი – კონსულტანტი
2009 -2010 აივ/შიდსის პრევენციის განხორციელების პროგრამა, გლობალური ფონდის პორექტი – მთავარი კონსულტანტი

2006-2007 ტრენერი სკოლებში – ტრენინგი თემაზე: ნარკოტიკების მოხმარების თავიდან აცილება ბავშვებში და მოზარდებში
2006-2008 ტრენერი ფარმაცევტულ კომპანიაში GPC – ტრენინგი მომხმარებელთა ურთიერთობის სფეროში

2008-2009 ტრენერი საავტომობილო კომპანია თეგეტა მოტორსში(TEGETA MOTORS) – ტრენინგი მომხმარებელთა ურთიერთობის სფეროში/სერვის +

2010 დღემდე ს.ს ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი _ ხელმძღვანელი

2011 მარტი-დეკემბერი პროექტი " მომზადება გათავისუფლებისთვის" #12 სასჯელაღსრულების დაწესებულების ფსიქოლოგი – ნორვეგიის საელჩოს მხარდაჭერით (NORLAG)
2013 –დან თსსუ ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის დეპარტამენტი, ნარკოლოგიის მიმართულება – მოწვეული პედაგოგი.
2015 –დან ნარკოლოგიური კლინიკა "ნეოგენი"- ფსიქოთერაპევტი.

2000ნოემბერი კონფერენცია „ახალგაზრდობა და ალკოჰოლი", შვედეთი

2002 კვლევები სკოლებში, ევრაზიის ფონდისა და განათლების სამინისტროს ერთობლივი პროექტი

2002 ტრენინგი ორგანიზებული "Save the Children „ ის მიერ –აივ/შიდსით ინფიცირებულთა ნებაყოფლობითი ტესტირების და კონსულტირების ტრენინგი
2002 "Save the Children „ ქცევის შეცვლისა და კომუნიკაციების სტრატეგიის განვითარება და შიდსის პრევენციის, მზრუნველობისა და მხარდაჭერის პროგრამა
2003ივლისი ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე სოც-მუშაკთა სემინარი

2004 "Save the Children „ ტრენერების ტრენინგი – სერთიფიცირებული ტრენერი

2007სექტემბერი-ოქტომბერი ადამიანის რესურსების მენეჯმენტის ტრენინგი – იუსტიციის სამინისტროს ტრეინინგ ცენტრი

2007ოქტომბერი სემინარი თემაზე ადამინური რესურსების მენეჯმენტი – USAD -ის პროექტი

2008 მაისი ტრენინგი თემაზე ნარკომანიის მკურნალობა/რეაბილიტაცია – USAD -ის პროექტი
2008 აგვისტო - სამუშაო ვიზიტი , გერმანია, ბერემენი – გაეროს სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამის მხარდაჭერით
2010 ივლისი – კონფერენცია " ფსიქოლოგიური ინტერვენციის საფუძვლები წამალდამოკიდებულების მკურნალობაში" – მონაწილე.
2010 ოქტომბერი – "ზიანის შემცირების ელემენტების ინტეგრაციის მოდელი წამალდამოკიდებულებაში" – პრეზენტატორი
2011 მარტი – საერთაშორისო კონფერენცია "ოჯახური ტრადციები თანამედროვე ცხოვრებაში" – მომხსენებელი თემაზე: "თანადამოკიდებულების ფენომენი წამალდამოკიდებულ პირთა ოჯახებში"
2011 აპრილი – კონფერენცია – "შემთხვევის მართვა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში" – მომხსენებელი თემაზე: "შემთხვევის მართვა თეორიიდან პრაქტიკამდე"
2011 ივნისი 23-25 ტრენინგი – შემთხვევის მართვა ზიანის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებისთვის – ტრენერი

2011 სექტემბერი მოლდოვეთი, ჩისინაუ - ტექნიკურ ექსპერტთა შეხვედრა "ტუბერკულოზის, აივ/შიდსის და წამალდამოკიდებულების სფეროში ეფექტური სერვისების შექმნის მოდელების, სამი "ი"-ს პრინციპის დანერგვა"- მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მხარდაჭერით – მომხსენებელი თემაზე: "წამალდამოკიდებულება საქართველოში"
2013 ოქტომბერი-ნოემბერი პოლონეთი, ვარშავა – "წამალდამოკიდებულების პრევენცია, რეაბილიტაცია" - სასწავლო ვიზიტი
2015 აგვისტო-სექტემბერი – "ტრენერების ტრენინგი ადიქტოლოგიაში" – ჰამბურგი, გერმანია
2015 ნოემბერი-დეკემბერი – "წამალდამოკიდებულების პრევენცია"- ტრენერების ტრენინგი

1997 საკურსო თემა: "რეალური და იდეალური "მეს" შედარება ღვიძლის ჰეპატიტით დაავადებულთა და ჯანმრთელებს შორის"
1997-1998 კვლევის ასისტენტი თემაზე "ფსიქოლოგიური და ფსიქო-სოციალური ასპექტების ევოლუცია პოსტსაბჭოურ საქართველოში"
1999 ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის დამფუძნებელი

 აგრესია, როგორც პოზიტიური და ნეგატიური ფენომენი (გაზეთი "მშვიდობა ყოველთა", 1999)
 "მე, შენ, ის" (გაზეთი "მშვიდობა ყოველთა", 1999)
 სტატიები გაზეთისთვის "პარანორმალური მოვლენები" (1999)
 ბასისა და დარკის აგრესიის ტესტის ადაპტაცია-სტანდარტიზაცია – სადიპლომო ნაშრომი

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4