სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

პედიატრია

მჟავია მაია

 


დაბადების თარიღი
11.05.1975 ქ.თბილისი

სპეციალობა (ლიცენზიის მიხედვით)
პედიატრი, ოჯახის ექიმი

სამუშაო ადგილი (კლინიკა, მისამართი)
თბილისის #2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

ტელ.: 38 03 16
მობ.: 855 38 03 16
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

განათლება:
1993-2000 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ).
პედიატრიული ფაკულტეტი. წარჩინების დიპლომი.
სპეციალობა – ზოგადი პროფილის პედიატრი.
2000 ზოგადი პროფილის ექიმ-პედიატრის სახელმწიფო სერტიფიკატი.
2001-2004 თსსუ რეზიდენტურის სრული კურსი სპეციალობაში “პედიატრია”.
2005 ექიმ–პედიატრის სახელმწიფო სერტიფიკატი.
2007 (ივნისი – დეკემბერი). თსსუ საოჯახო მედიცინის ცენტრი.
ოჯახის ექიმად გადამზადების პროგრამა.
2007 ოჯახის ექიმის სახელმწიფო სერტიფიკატი
2008 ივნისი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი ოჯახის ექიმებისა და
ზოგადი პრაქტიკის ექთნებისთვის „პედაგოგიური ჩვევები: სწავლა და
სწავლება ზოგად საექიმო პრაქტიკაში“.
თბილისი. საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი.

ჯილდო:
1997-2000 აკად. ა. ნათიშვილის სახელობის სტიპენდია.

სამუშაო ადგილები:

2001-2004
თსსუ გ. ჟვანიას სახ. პედიატრიული კლინიკა.
ექიმი – რეზიდენტი


01.04.2004. – 31.12.2004.
არასამთავრობო ორგანიზაცია “ქალთა ცენტრის” კოორდინატორი.
ტრენერი პროექტში “ექიმის როლი ოჯახური ძალადობის პრობლემის
გადაწყვეტაში” (ეუთო).
05.12.2005. – დღემდე.
თბილისის �2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი (თბილისის �2 ბავშვთა პოლიკლინიკა)
პედიატრი, ოჯახის ექიმი


სამუშაო უნარ-ჩვევები:
უცხო ენები – ინგლისური, რუსული.
კომპიუტერი – Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet.

ტრენინგები, სემინარები (შესაბამისი სერტიფიკატებით):
2002 10-18 აპრილი. სწავლების კურსი (ტრენინგი): “ბიოსტატისტიკა,
ეპიდემიოლოგია, ჯანდაცვის მართვა და ეკონომიკა“. თბილისი.
2003 3-5 მაისი. ტრენინგი “სწორი კლინიკური გადაწყვეტილების მიღების ყველაზე ეფექტური გზა – ფაქტებზე დამყარებული მედიცინის საფუძვლები”. თბილისი.
2004 13-15 დეკემბერი. სემინარი “გენდერული სტატისტიკა ყირგიზეთში”.
ბიშკეკი. ყირგიზეთი.
2005 14-16 ივნისი. ტრენინგი „პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები“.
ელენა გურა. პოლონეთი.
2005 7 ნოემბერი. საერთაშორისო კონფერენცია „მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები დერმატო-ვენეროლოგიურ პრაქტიკაში“. (მომხსენებლის სტატუსი). თბილისი.
2006 17-22 აპრილი. ტრენინგი „კანის და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების თავისებურებანი ბავშვთა ასაკში“. თბილისი.
2006 25-29 აპრილი. საერთაშორისო კონფერენცია „მკურნალობის ევროპული
სტანდარტები თანამედროვე მედიცინაში“.
პრაღა – ელენა გურა. ჩეხეთი – პოლონეთი.
2006 31 მაისი-1 ივნისი. საერთაშორისო სკოლა-სემინარი „ბავშვთა ნეფროლოგიის
აქტუალური საკითხები“. თბილისი.
2006 28 ივლისი. კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტისა და თბილისის
დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო-პროფესიული საზოგადოების XI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. (მომხსენებლის სტატუსი). ბათუმი
2006 29 ივლისი. საქართველოს მედიკოსთა საერთაშორისო სასწავლო-სალექციო
სესია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინის აქტუალური საკითხები
საქართველოში“. (მომხსენებლის სტატუსი). ქობულეთი

პუბლიკაციები:

წიგნი:
ი. ვერულაშვილი, მ. მჟავია
„ექიმის როლი ოჯახური ძალადობის პრობლემის გადაწყვეტაში“. თბილისი. 2004.
( 112 გვერდი ).

სტატიები:
მ. მჟავია, ე. ბეროზაშვილი, მ. ჟვანია, დ. ტაბუცაძე
„თანდაყოლილი ინფექციების ეტიოლოგიური სტრუქტურა თსსუ პედიატრიულ
კლინიკაში”. თსსუ. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი XXXIX. თბილისი.
2003. გვ. 247-250.

მ. გორდელაძე, მ. მჟავია
“შაქრიან დიაბეტთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები”.
ჟურნალი “დიაბეტი და ჯანმრთელობა”. თბილისი. 2004. �4. გვ. 19-20.
ე. ბეროზაშვილი, მ. მჟავია, რ. მირცხულავა
“თანდაყოლილი ქლამიდიოზის მიმდინარეობა და ავადობის დინამიკა თსსუ-ს
პედიატრიულ კლინიკაში”. ჟურნალი “ნეონატოლოგიის მაცნე”.
თბილისი. 2006. �2. გვ.18-23
თეზისები:
მ. მჟავია
“ბავშვებში მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკოზის მიმდინარეობა და
მკურნალობა”. თსსუ. სტუდენტთა LXI სამეცნიერო კონფერენცია.
მოხსენებათა მასალები. თბილისი. 1998. გვ.66-67
მ. მჟავია, ნ. ნადიბაიძე
“რკინის ცვლის თავისებურებანი დღენაკლულთა ადრეული ანემიის
დროს”. თსსუ. სტუდენტთა LXII სამეცნიერო კონფერენცია.
მოხსენებათა მასალები. თბილისი. 1999. გვ.80
მ. მჟავია
“შეძენილი აპლაზიური ანემიის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები
ბავშვებში”. თსსუ. სტუდენტთა LXIII სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა
მასალები. თბილისი. 2000. გვ.153-154

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4