სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ონკოლოგი

თეიმურაზ ქემოკლიძე

მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი

ქირურგი, ონკოლოგი, ტრანსპლანტოლოგი

 

 

სამუშაო გამოცდილება

- 2014-დან: კ მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ქირურგი;

- 2014-2015: კლინიკა ,,ლანცეტი" - ტრანსპლანტოლოგი;

- 2013-2015: ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, ქირურგი;

- 2013: ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი, ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში

- 2012-2013: კლინიკა ,,მედულა" - ქირურგი.

- 1995-2012: ა.ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის აბდომინური განყოფილება – ქირურგი.

 

ღვიძლის გადანერგვის სასწავლო კურსები:

 

- 2010: ესენი, გერმანია;

- 2011: სტამბული, თურქეთი;

- 2008: ფელოუშიპი ღვიძლის გადანერგვაში - ანკარა, ბაშკენტის უნივერსიტეტი;

- 1991-1995: თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს II ქირურგიული განყოფილების ქირურგი;

 

სერტიფიკატები

 

- 2013: ღვიძლის გადანერგვა თურქეთში - პროფესორ თომას სტარზლის საპატივცემულო საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა. მონაწილეობის სერტიფიკატები;

- 2011: ქირურგების, გასტროინტენსტინალისტების და ონკოლოგების საერთაშორისო ასოციაციის (IASGO) კონგრესში (ტოკიო) და სასწავლო კურსებში მონაწილების სერტიფიკატები (2010-ესენი, გერმანია, 2011- სტამბული, თურქეთი);

- 2010: მოშეშაინისმონოგრაფიის ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში" ქართულად თარგმნის ლიცენზია;

- 2010: IASGO-ს წევრის დიპლომი;

- 2008: ღვიძლის გადანერგვაში ფელოუშიპის გავლის სერტიფიკატი;

- 2007: ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის (ICS) კონფერენციის მონაწილე, ანტალია, თურქეთი;

- 2006: ქირურგთა საერთაშორისო კოლეჯის წევრი;

- 2003: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი, თბილისი;

- 1997: ქირურგი-ონკოლოგის დიპლომი, თბილისი;

- 1991: სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომი (წარჩინებით), თბილისი.

 

პუბლიკაციები და ნაშრომები:

 

- ღვიძლის გადანერგვა რეალობა საქართველოსთვის; მოხსენება, მედეა 2014, თბილისი;

- მოშეშაინისმონოგრაფია ,,საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინურ ქირურგიაში", მესამე გამოცემის (2010) ქართული გამოცემის მთარგმნელი და მთავარი რედაქტორი, ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

- ,,ონკოლოგია", სახელმძღვანელო რ.ღვამიჩავას და მ.შავდიას რედაქციით, თბილისი, 2010, თანაავტორი;
- რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი პრინციპები, მოხსენება IASGO-სკონგრესზე, ტოკიო, იაპონია, 2011წ.

- არსებობს თუ არა ჰეპატოცელულური კარცინომის არაქირურგიული მკურნალობის წარმატებული შემთხვევა? თანაავტორი გ მენთეშაშვილი. IASGO-ს კონგრესის შრომათა კრებული, პეკინი, 2009წ;

- რეტროპერიტონული ორგანოს გარეშე სიმსივნეების რეციდივირების განმსაზღვრელი ფაქტორები (ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესის კონფერენციის შრომათა კრებული, ანტალია, 2007წ.);

- რეტროპერიტონული ორგანოს გარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის ძირითადი ასპექტები, დისერტაცია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - 2003 წ.;

- რეტროპერიტონული ორგანოს გარეშე სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის შორეული შედეგები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. XXXVIII, გვ.154-158, თბილისი, 2002 წ.;

- კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების დიაგნოსტიკაში, რადიოლოგიისა და რენტგენოლოგიის ჟურნალი #4, თბილისი, თანაავტორები: გ.მენთეშაშვილი, დ.ჭანტურია - 2002წ.;

- რეტროპერიტონული ორგანოს გარეშე სიმსივნეების ოპერაბელობისა და რეზექტაბელობის გაუმჯობესების გზები, ქართული ონკოლოგიის ჟურნალი #2, თბილისი, თანაავტორები: ა.ცალუღელაშვილი, გ.მენთეშაშვილი - 2001წ.;

- მცირე მენჯის რეტროპერიტონული სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობის გაუმჯობესების გზები, ამიერკავკასიის ქვეყნების კონგრესი, თბილისი - 1998წ.

 

საქმიანობა:

 

ოპერაციები აბდომინურქირურგიასა და ტრანსპლანტოლოგიაში, ონკოლოგიის რეზიდენტურის კურსის ლოკალური ხელმძღვანელი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ქირურგიული კურსის პედაგოგი სამედიცინო ინსტიტუტში - "აიეტი" და ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4