სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ინფექციონისტი

ფატი გაბუნია

 

დაბადების თარიღი
26.06.1971

თანამდებობა
N2 ბოქსირებული განყოფილების გამგე

სამუშაო გამოცდილება
1989-1995 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ფაკულტეტი (დიპლომი აუ-N 021259) 1997-1999 ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი (მედიცინი მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი N002508) 09.2000-12.2000 ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია კვალიფიკაცია ინფექციურ სნეულებებში (დიპლომი) 25.05.2001 ლიცენზია ინფექციურ სნეულებებში (სერთიფიკატი N 011013) 07.2001-08.2001 ხანმოკლე დოქტორანტურა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ჯ. სპარკმანის ცენტრი, ბინმინგჰემი, აშშ 14.06.04-19.06.04 ნაციონალური სამუშაო-შეხვედრა “ნაციონალური პროტოკოლების შემუშავება” თბილისი, საქართველო 29.08.05-31.08.05 ევროპის შიდსის კლინიკური ასოციაცია მე-3 ინტენსური შიდსის სასაწავლო კურსი მონპელიე, საფრანგეთი 1997-1999 ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი ექიმი-ასპირანტი 01.2000-პრესენტ ინფექციური სნეულებების, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი პედაგოგიური გამოცდილება 1998-2003 უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებელი “აიეტი” , მე-4,5,6 სასწავლო კურსი, ჰემატოლოგია და ტრანსფუზიოლოგია 1998-2004 უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებელი “პანაცეა” , მე-4,5,6 სასწავლო კურსი, ჰემატოლოგია და ტრანსფუზიოლოგია, სრული პროფესორი 2004-პრესენტ Uუნივერსიტეტი “ალმა Mმატერი”, სტომატოლოგური ფაკულტეტი, მე-4 კურსი, იმფექციური სნეულებები, სრული პროფესორი

სამუშაო ადგილი
ინფექციური დაავადებების, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის კვლევითი ცენტრი

მისამართი:
თბილისი, საქართველო ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. 16 ტელ.:39 91 43; მობ.: 899 17 60 85; ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

პუბლიკაციები:
1.“Correlation Between Waldenstrom’s Macroglobulinemia Clinical Tendencies and Bone Marrow Cytomorphological, Hystomorphological and Cultural Investigations Results”, Mkurnali, 1999, N1-2, p. 14-16 2.“ Macrophage-lymphocytes Rosettes in Cases of Paraproteinemical Hemoblastosis”, Mkurnali, 1999, N1-2, p. 21-23 3.“Cultivation of Human Myeloma Cells in vitro”, The News in Hematology, 1999, Kiev, p. 69-72 4.“ Prognosis of Multiple Myeloma Clinical Tendencies Based on the Bone Marrow and Peripheral Blood Leucocytes Cultures Investigations Results”, kutaisi Medical Journal, 1999, N 1-2, p. 19-23 5. “Filgrastim in Non-neutropenic Immunocompromaised Patients with Bacterial Infections.” 38th Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America. IDSA September,7-10.2000 New Orlean (T. Tsertsvadze, L.Sharvadze, N. Gochitashvili) 6. “The Diagnosis of Concealed Hemoblastosis by Means of Original Culture Method”, International Symposium of Hematology, 2002, Montreal, QC, Canada (Saralidze T, Svelidze T, MokheviSvili L.) 7. “Rubella and Pregnancy”, Problems of Sepsis and Modern Infectology, 2004, p64-68 (T. Tsertvadze, N. Gochitashvili, L. Dzigua, M. Tsintsadze) 8. “Diagnosis of Chlamidiosis with “Golden Standard” Modification Method in Peripheral Blood Leucocytes culture in Pregnant Women ”, Problems of Sepsis and Modern Infectology, 2004, p64-68 (T. Saralidzee, T. Svelidze, L. Mokhevishvili) 9.“Survey of HIV/AIDS and Associated Infectious Diseases Prevalence and Risky Behaviors in Penitential System of Georgia”, Georgian Medical News, N 1 (94), 2003, p.55-58 (Tsintsadze M, Tsertsvadze T, Stvilia K) 10. “ The Neurilogical Manifestation of HIV/AIDS”, Problems of Sepsis and Modern Infectology, 2004, p. 77-83(T. Tsertvadze, N. Gochitashvili) 11.“ Hematological Complications of HIV/ AIDS ”, The News in Hematology, 2004, Kiev, p. 96-98 12.”Modification of “Gold Standard “ method for the Diagnosis of Clamydia Trachomatis Infection using Peripheral Blood Leucocyte Culture”, 14th European Congress of Clinical Microbiology an Infectious Diseases, Prague, Czech Republic, May, 2004. P1661, p. 469.(T. Saralidze, T. Svelidze, L. mokhevishvili) 13.“ Functional Activity of Immonocompetent Cells and Erithropoiesis in Cases of Ferrumdeficiency Anemia”, The News in Hematology, 2004, Kiev, p. 116-118 (T. Saralidze) 14.”Prvalence of HIV in Georgian Risk-groups”, Conference AIDS Vaccine 2004, Lausanne. (T. TserTvadze, L. Sharvadze, N. GochiraSvili, M. TsinTsadze) 15. “HIV/AIDS Epidsituation in Penitential System of Georgia”, Sakartvelos Samedicino Moambe, 2005, N4, p.77-81 16. “Neurologic Complications in HIV Infected Patients”, Sakartvelos Samedicino Moambe, 2006, N1, p.87-91 17. TB/HIV Co Infection In Georgia” “Georgian Medical News, 2008, N12 (165), p.7-10 (Salakaia A. Kiria N. Kandelaki G. Tsertvadze T.) 18. “Antiretroviral Treatment in Georgia” Georgian Medical News, 2008, N12 (165), p.11-16 ( Tsertvadze T. Bolokadze N.Sharvadze L. Dvali N .) 19.”Neurological Complications in Patients with HIV/AIDS” Georgian Medical News, 2008, N12 (165), p.34-38 (Bolokadze N. Ezugbaia M. Gatserelia L. Khechiashvili G.)

გამოქვეყნებული სახელმძღვანოები, გაიდლაინები:
1. “აივ ინფექცია/შიდსთ ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა” - გაიდლაინი, 2005 წ. თბილისი (ავტორები: თ. ცერცვაძე, ფ. გაბუნია, ქ. შერმადინი) 2. “დედიდან ბავშვზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკა” –სახელმძღვანელო, 2007 წ, თბილისი (ავტორები: თ. ცერცვაძე, ფ. გაბუნია, ლ.შარვაძე, ნ. გოჩიტაშვილი, მ. ცინცაძე, მ. დგებუაძე) 3. “აივ ინფექცია/შიდსთ ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა” – კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია -გაიდლაინი, 2007 წ. თბილისი (ავტორები: თ. ცერცვაძე, ფ. გაბუნია, ნ. გოჩიტაშვილი, ლ.შარვაძე) 4. “აივ ინფექცია/შიდსზე გამოკვლევის ჩვენებები” –მეთოდური რეკომენდაცია, 2008 წ. თბილის (ავტორები: თ. ცერცვაძე, ფ. გაბუნია, ნ. ბადრიძე) 5. “აივ ინფექცია/შიდსთ ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა” – კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია -გაიდლაინი, 2008 წ. თბილისი (ავტორთა ჯგუფი: თ. ცერცვაძე, ფ. გაბუნია, თ. კაკაბაძე, ლ.შარვაძე, ნ. ლანჩავა, ნ. რუხაძე, ქ. მშვიდობაძე, მ. ლომთაძე, ე. დოლმაზაშვილი)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4