სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ენდოკრინოლოგი

ანა კობაიძე

ანა კობაიძე - ენდოკრინოლოგია. სათაო კლინიკა

კონსულტაციის ღირებულება: 35 ლარი

 

 

განათლება

• 2003-2009 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა „სამკურნალო საქმე", ბაკალავრი.
• 2010-2013 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სარეზიდენტო პროგრამა ენდოკრინოლოგიაში.
• 2015 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიცინისფაკულტეტისდოქტორანტი

სამუშაო გამოცდილება

• 2013წლიდან დღემდე– ვ. ივერიელისსახელობისენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიისცენტრი"ენმედიცი" – ექიმიენდოკრინოლოგი

სერტიფიკატები

• 2009: გადაუდებელისამედიცინოდახმარებისსასწავლოკურსი
• 2010:კლინიკურისტაჟირებაა. ღვამიჩავასსახელობისონკოლოგიისნაციონალურცენტრში
• 2013:სახელმწიფოსერტიფიკატი- სპეციალობაენდოკრინოლოგია
• 2014:Magyar Imre EASD Clinical Postgraduate Course
• 2014:სამუშაოშეხვედრათემაზე„ტუბერკულოზისგამოვლენადამართვაპოლიპროფილურისამედიცინოსერვისისმიმწოდებელდაწესებულებებში"
• 2015: შაქრიანი დიაბეტი /მასტერკლასი/
• 2016:სასწავლო კურსი „ზრდასრულთა სიმსუქნის მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები"
• 2016: ახალგაზრთამკვლევართასაზაფხულოსკოლა

პუბლიკაციები და სტატიები

1. "ნებივოლოლისკლინიკურიეფექტურობაგულისქრონიკული უკმარისობისდროს". საქართველოსსამედიცინოჟურნალი#1 2008წ. გვ.13
2. "კომპიუტერულისპირომეტრიისმნიშვნელობაბრონქული ასთმისდიაგნოსტიკასადამკურნალობაში". ჟურნალი ექსპერიმენტულიდაკლინიკურიმედიცინა, #1. თბილისი 2008წ. გვ. 45
3. "PolycysticOvarySyndrome(PCOS)". ჟურნალიექსპერიმენტული დაკლინიკურიმედიცინა, თბილისი2009წ.
4. ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი დაავადების მართვა პროტოკოლი (თანაავტორი)- მიღებულია „კლინიკურიპრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების(პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასების და დანერგვის ეროვნული საბჭოს2014 წლის 23 ივნისის N5 სხდომისგადაწყვეტილების შესაბამისად.

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4