სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ენდოკრინოლოგი

ნონა ჭანტურია

ნონა ჭანტურია - ენდოკრინოლოგია. სათაო კლინიკა

კონსულტაციის ღირებულება: 50 ლარი გამოძახება ბინაზე: 45 ლარი

 

 

განათლება

• 1983 - 1989წ. თსსუ პედიატრიული ფაკულტეტი.
• 1989 - 1990წ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ბაზაზე არსებულ ქ. ქუთაისის ბავთშვთა სავადმყოფოს კლინიკური ორდინატორი.
• 1999 - 2001წ. თსსუ დიპლომის შემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ასპირანტი_ნაშრომი „პუბერტატის პერიოდის თავისებურებანი შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1-ით დაავადებულ მოზარდ გოგონებში"
• ნაშრომი შესრულებულია_ აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის „ენდოკრინოლოგია _მეტაბოლოგია _დიეტოლოგის „ცენტრი „ენმედიცის და ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/ვ ინსტიტუტის ბაზაზე.
• 1998 - 2001წ. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება

• 1992 - 1993წ. ქ.ქუთაისის ტუბდისპანსერიის ექიმი პედიატრ ფთიზიატრი .
• 1993 - 1995წ. ქ. თბილისის მთავრობის სახელმწიფო რეზიდენციის ექიმი .
• 1995 - 1997წ. თსსუ ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის ბაზაზე არსებული ვირუსულ ჰეპატიტების დაგნოსტიკისა და მკურნალობის , პროფილაკტიკის შემსწავლელი კათედრის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი.
• 1997 - 1999წ. აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია_ მეტაბოლოგია_დიეტოლოგის კლინიკა ,, ენმედიცის" ბავშვთა ენდოკრინოლოგიური განყოფილების ექიმი ბავშვთა ენდოკრინოლოგი.
• 1996წ. დღემდე აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია მეტაბოლოგია დიეტოლოგიის ცენტრი შპს „ ენმედიცი „ ის ექიმი ენდოკრინოლოგი.
• 2016წ. ივლისიდან დღემდე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ქ . განჯაში მუშაობს კლინიკა „ახალი განჯა „ ბაზაზე არსებული ენდოკრინოლოგიურ განყოფილებაში ექიმ ენდოკრინოლოგად.
• 2017წ. ივნისიდან დღემდე მუშაობს პრფ:ი. მგალობლიშვილის სახელობის „ჯამრთელობის ცენტრი" ის ბაზაზე არსებულ ხელოვნური განაყოფიერების და რეპროდუქციული ფუნქციის კლინიკა „დომინანტში" ექიმ ენდოკრინოლოგის თანამდებობაზე.

პედაგოგიური გამოცდილება

• 1998 - 2001წ. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სახელმწიფო ფაკულტეტის ლექტორი კითხულობს ლექციებს „ენდოკრინოლოგი"
• 2001 - 2005წ. მიენიჭა „დოცენტის" წოდება საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ბაზაზე და აღნიშნულ პერიოდში კითხულობს ლექციებს „სასამართლო მედიცინა" ში და „ენდოკრინოლოგია" ში.
• 2005 - 2010წ. თსუ. „მეტეხი" ის ასოცირებულ პროფესორის წოდებით კითხულობს ლექციებს იურიდიულ და სამკურნალო ფაკულტეტზე . „სასამართლო მედიცინისა" და „ენდოკრინოლოგიაში".

სახელმწიფო დიპლომი და სერთიფიკატები

• 1983 - 1990წ. თსსუ- პადიატრიული ფაკულტეტის ექიმ პედიატრის სახელმწიფო დიპლომი .
• 1998 - 2001წ. თსსუ - საქართველოსღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სახელმწიფო დიპლომი.
• 1998წ. მიენიჭა ექიმი სპეციალისტის დიპლომი ენდოკრინოლოგიაში .
• 2001წ. მიენიჭა სახელმწიფო სერთიფიკატი ენდოკრინოლოგიაში საქართველოს შრომის,ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
• 2000წ. მიენიჭა სახელმწიფო სერთიფიკატი რეპროდუქციაში
• 1999წ. თსსუ დიპლომის შემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემის ასპირანტი .
• 2001წ. მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდტის სამეცნიერო ხარისხი .
• 2006წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ „უმაღლესი განათლების შესრულებაში საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9 პუნქიის შესაბამისად მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
• 2001 - 2005წ. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის დოცენტი .
• 2005 - 2010წ. თსსუ „მეტეხის"ის ასოცირებული პროფესორი.
• 2010წ. დღემდე -იკავებს „ასოცირებული პროფესორის" თანამდებობას.
• 2016წ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიენიჭა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს სერთიფიკატი „ენდკორინოლოგიაში" 15-19september2014 EASD –Viena- Austnic CME CERTIFICATE

პუბლიკაცია

1 . Chanturia N. metreveli D, kristesashviliD.Koplataze K. „menstrual disorders in aaolescert girls with diabete. Tupel –Apstractfor 4th international conferencest.vinc declaration PCDG. 2000p. 31. Prague.
2.ჭანტურია ნ. ,, Georgian medical Neus" 2000 პუბერტატიული პერიოდის განვითარების თავისებურებაბი შაქრიან დიაბეტი ტიპი 1-ის შემთხვევაში.
3. ჭანტურია ნ. ქრისტესაშვილი ჯ. მეტრეველი დ. „სქესობრივი განვითარების თავისებურებანი გოგონებში დიაბეტით. ტიპი1. „რეპროდუქტოლოგი" 2000 წ. N1-2
4. ნ. ჭანტურია, ჯ. ქრისტესაშვილი, ნ. მაისურაძე, ნ. კვაშილავა. „ოვარიულ-მენსტრუალური ფუნქცია მოზარდ გოგონებში დიაბეტის ტიპი -1." „რეპროდუქტოლოგი" 2000 წ. N3-4
5. ნ. ჭანტურია, კ. კოპლატაძე. „მენსტრუალური ფუნქცია დიბეტიან გოგონათა ჯგუფში". „საქართველოს სამედიცინო მოამბე- 1.. 5-6
6. ნ. ჭანტურია, ჯ. ქრისტესაშვილი.- ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქტიული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი „სამეცნიერო შრომების კრებული." „ რეპროდუქციული სისტემების მდგომარეობა მოზარდ გოგონებში დიაბეტის ტიპი 1" 2001 წ. 20-22 november- 2014 EASD. CERTIFICATION OF ATTENDANCE Chanturia Nona Sofia- Budapest 23-27 september- 2013 EASD- CERTIFICATION OF ATTENDANCE Nona Chanturia Barcelona- Spain

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4