სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ენდოკრინოლოგი

ირინა ღუდუშაური

ირინა ღუდუშაური - ენდოკრინოლოგია. სათაო კლინიკა

კონსულტაციის ღირებულება: 45 ლარი

 

 

განათლება

• 1974 – 1980 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
• 1985 – 1987 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა
• 1987 – 1990 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - ასპირანტურა

სამუშაო გამოცდილება

• 1981 - 1985 ქ. მცხეთის რაიონული საავადმყოფო - ექიმი-თერაპეტი
• 1990 - 2006 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - ენდოკრინოლოგიის კათედრის ასისტენტი
• 1990 - 1996 ქალაქის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
• 1996 - დღემდე აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი"- ექიმი-ენდოკრინოლოგი
• 2006 - დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - მოწვეული პედაგოგი ენდოკრინოლოგი

პედაგოგიური გამოცდილება

• 1990 - 2006 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - დიპლომისშემდგომი განათლება, მიმართულება ენდოკრინოლოგია
• 2006 - დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - დიპლომისშემდგომი განათლება, მიმართულება ენდოკრინოლოგია

პუბლიკაცია

• Влияние длительной компенсации сахарного диабета на развитие диабетической ретинопатии, 1989г.
• ზოგადი სიმსუქნის ეტიოპათოგენეზის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს სამედიცინო მოამბე 1990
• ენდემური ჩიყვის გავრცელების დინამიკა საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 1985-1991 წლებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
• ჰორმონალური სტატუსის მონაცემები რადიოლოგიური გამოკვლევით სიმსუქნით დაავადებულებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
• სიმსუქნით დაავადებულთა პიროვნული ნიშნების გამოკვლევა ლუშერის ფერადი ტესტით. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
• ფიქსირებული განწყობის ტიპებისა და ქვეტიპების განაწილება სიმსუქნით დაავადებულ პირებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
• სიმსუქნით დაავადებულთა ინტერპერსონალური დიაგნოსტიკა ლიბის მეთოდით., ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1993
• სიმსუქნით დაავადებულთა პიროვნული ნიშნების გამოკვლევა აიზენკის კითხვარის გამოყენებით. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1993
• შაქრიანი დიაბეტის მეტაბოლიზმის ხანგრძლივი და სხვადასხვა ხარისხის კომპენსაციის გავლენა დიაბეტური რეტინოპათიის განვითარებაზე. მედიცინის და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები 1998
• შაქრიანი დიაბეტის გართულებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში. მედიცინის და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები 1998
• Diabetic foot complications incidence in Georgia, The European Association for the Study of Diabetes. Abstract volume of 35th annual meeting. Brussels 1999
• ქვემო კიდურების დიაბეტური გართულებების სიხშირე საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 2000წ.
• დიაბეტური რეტინოპათია და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ გართულებების სიხშირე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის დროს. თეორიული და კლინიკური მედიცინის ნარკვევები. დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია 2000წ.
• ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მკურნალობით მიღწეული კმაყოფილება შაქრიანი დიაბეტის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, სერ. ბიოლოგია 2003
• A rare sunchronous presentation of aldosterone producing adenoma and multifocal papillary thyroid microcarcinoma. Endocrine Abstracts (2016) 40 P23 / DOI:10. 1530/endoabs.40.P23

სერტიფიკატები

• 1990 - უმაღლესი საკვალიფიკაციო კატეგორია
• 2001 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
• 1994 – EASD Postgraduate Education Programme – IDF twinning programme between Israel and Georgia
• 2000 – Fourth International Conference "Diabetes in the New Millennium"
• 2001 – Endocrinology Courses – Novo Nordisk / LifeScane Russian Education and Training Unit
• 2002 – 2010 Annual Meetings of The European Association for the Study of Diabetes
• 2014 – 50th Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes
• 2015 – 17th European Congress of Endocrinology

ორგანიზაციების წევრობა

• საქართველოს დიაბეტური ასოციაცია „სადა"
• საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება
• European Association for the Study of Diabetes

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4